וילה טוסקנה
עיצוב איטלקי לבית ולגינה

ישירות מהיבואן ללא פערי תיווך / 3500 מטר תצוגה

חיפוש

מדיניות המשלוחים

כל המחירים באתר מופיעים בעמודי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע”מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי טיפול ומשלוח (אלו יצוינו במפורש בעת ביצוע ההזמנה, בהתאם לאזור המשלוח הרלבנטי). אם תעדכן את הכתובת למשלוח לאחר אישור העסקה, אנו רשאים להחליט על פי שיקול דעתנו לשנות את דמי המשלוח בהתאם לכתובת המעודכנת או לבטל לגמרי את המשלוח עקב שינוי הכתובת.

נוסף למחיר המוצרים שהזמנת, עליך לשלם למנהלת האתר דמי משלוח. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה לצד המוצרים שבחרת לרכוש. התעריפים המלאים של דמי המשלוח מחושבים באתר, בהתאם לאזורי המשלוח.

לחילופין, תהיה מנהלת האתר זכאית לקבוע מקומות לאיסוף עצמי, ובתהליך ההזמנה תוכל לבחור באפשרות זו. לבוחרים באיסוף עצמי תישלח הודעה על מועד האיסוף, והמשלוח ימתין לאיסוף במשך 24 שעות ממועד האיסוף.

אזורי המשלוח

האפשרות להזמין מוצרים באתר מוגבלת לאזורים בארץ בהתאם למפת אזורי המשלוח המפורסמת באתר. אנו רשאים, אך לא חייבים, לספק את השירות גם מחוץ לאזורי המשלוח, בתיאום טלפוני מראש. אי לכך, גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי האתר לא נהיה חייבים לספקה. אנו רשאים לעדכן את אזורי המשלוח מעת לעת, וביצוע אספקה בעבר ליעד מסוים לא תהווה התחייבות לאספקה לאותו יעד בעתיד.

מועדי אספקה

ככלל, אלא אם נאמר אחרת בדף המוצר, זמני האספקה של המוצרים הינם עד 7 ימי עסקים, למעט אספקה לאזורים שאינם כלולים באזורי המשלוח, שאז יחול הנאמר לעיל. לעניין זה: “ימי עסקים” – לא כולל שישי ושבת, חגים ומועדי ישראל (לרבות חול המועד) וימי שבתון מוכרזים.

תנאים לביטול העסקה והחזרת המוצר על ידי הלקוח:

1. הזכאות לביטול העסקה

הלקוח רשאי לבטל את העסקה ולהחזיר לבית העסק את המוצר שרכש מהבית העסק, זאת בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או פרטים מסוימים לגבי זיהוי העסקה. הזכאות לביטול עסקה לרכישת מוצר לא תחול לגבי עסקה הנוגעת למוצר פסיד, למוצר שהוזמן / יוצר במיוחד עבור הלקוח ולמוצר שהוצא מאריזתו המקורית.

2. אופן ביטול העסקה

עסקה תבוטל בהודעה בכתב לבית העסק בה יציין הלקוח מהו הפגם או אי ההתאמה בעטיו הוא מבטל את העסקה, ככל שאלה קיימים.

3. תוצאות ביטול העסקה

בביטול העסקה, ישיב הלקוח את המוצר לידי הבית העסק במקום בו היא מנהלת את עסקיה, כשהוא חדש, שלם ללא פגם או בלאי וארוז באריזתו המקורית , ושלא נעשה בו כל שימוש.
השבת מוצר לבית העסק מחייבת השבת כל הפריטים, המתנות וההטבות שהוענקו ו/או סופקו ללקוח ביחד עם המוצר. החזרת המוצר תתבצע במסירה אישית בבית העסק באבן יהודה ובצרוף החשבונית המקורית, זאת כתנאי לזיכויו של הלקוח שיבוצע באמצעות כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה הרכישה ובהתאם למדיניות, תנאי ונהלי חברת האשראי.
בית העסק יגבה מהלקוח דמי ביטול לרבות על דרך של קיזוז סך זה מכל סכום לו יהא זכאי ממנה הלקוח, יחזיר ללקוח את הכספים שנגבו ממנו עד אותו מועד (לאחר קיזוז כאמור אם בוצע), זאת על דרך של זיכוי כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה העסקה ותבטל את חיובו/יו העתידיים בשל העסקה.
בוטלה העסקה עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים שנמסרו . לגביו כנדרש על פי דין לא תגבה הבית העסק דמי ביטול מהלקוח.

4. שונות

הוחזר המוצר ע”י הלקוח שלא בהתאם או במסגרת לזכאותו כאמור לעיל וללא הסכמת הבית העסק בכתב, לא יהא זכאי הלקוח להחזר תשלום כלשהו בגין המוצר ובחלוף 60 יום ממתן הודעת בית העסק ללקוח על כך שהוא רשאי לקבל את המוצר לחזקתו במצבו, יהא רשאי הבית העסק לנהוג במוצר מנהג בעלים, זאת במידה ובתוך פרק הזמן האמור ייטול וישיב הלקוח את המוצר לחזקתו.
החזרת מוצר שפורק ו/או הורכב תתאפשר רק לאחר קבלת הסכמת הבית העסק מראש ובכתב. בית העסק רשאי שלא ליתן הסכמה כאמור על פי שיקול דעתו הבלעדי.

המוצרים יסופקו באמצעות חברת משלוחים מטעם מנהלת האתר, ובתאום מראש עם הנמען. במקרה שאין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת שנקבעה למשלוח, מכל סיבה שהיא, אנו נודיע לך על כך ונפעל למציאת פתרון חילופי המקובל על שני הצדדים או לבטל את ההזמנה, לפי שיקול דעת בעל האתר.

מנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות בלתי צפויות, עיכובים, שביתות, חוסר בכוח אדם, שיבושי תנועה מקומיים או שיבושים בשרשרת האספקה בישראל ובעולם, תקלות באינטרנט, במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני או מסיבות של כוח עליון, לרבות מגיפה וכיו”ב.

וילה טוסקנה לוגו1

מעוניינים לשמוע על המוצרים החדשים שהגיעו?

וילה טוסקנה לוגו1

מעוניינים לשמוע על המוצרים החדשים שהגיעו?

Call Now Button דילוג לתוכן